604 479 663 |   biuro@dronlodz.pl |  | 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Czy wszędzie można latać?

NIE.

Bezzałogowe Statki Powietrzne (Drony), podlegają przepisom prawa lotniczego, a nieodpowiednio używane mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego lub bezpieczeństwa publicznego.

Istnieją strefy zakazane, niebezpieczne oraz czasowo wydzielone.

Na loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) wymagana jest zgoda Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Uzyskanie zgody na lot uwarunkowane jest wieloma niezależnymi od nas czynnikami. Dlatego też przed podjęciem konkretnego zlecenia sprawdzamy czy konkretny lot może się odbyć we wskazanym przez Klienta miejscu i czasie, a następnie uzyskujemy wszystkie wymagane polskim prawem zgody i pozwolenia niezbędne do bezpiecznego wykonania lotu.

Realizujemy zlecenia wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo oraz panujące warunki atmosferyczne i techniczne.

2. Jak długi film można jednorazowo nakręcić?

OK.10 MINUT

Jednorazowy wylot trwa ok. 15 minut, mniej więcej na tyle wystarcza bateria, w którą wyposażony jest Dron (w zależności od warunków atmosferycznych), zatem długość nagrywania to ok. 10 -15minut.

3. Jakie warunki atmosferyczne uniemożliwiają filmowanie?

Temperatura otoczenia w jakiej mogą być wykonywane loty dronem to 0 – 40 °C.

Ze względu na bezpieczeństwo lotu nie latamy w czasie deszczu, śniegu, mgły, a także przy zbyt silnym wietrze. Realizując zlecenia dbamy by panujące warunki atmosferyczne nie wpłynęły negatywnie na jakość wykonanego materiału.

4. Co można filmować z użyciem drona?

Praca z dronem daje bardzo duże możliwości. Możemy sfilmować oraz sfotografować praktycznie wszystko co tylko podpowie nam wyobraźnia, o ile przepisy i inne obwarowania tego nie wykluczają.

4. Czy jeżeli zamówię film ważnej dla mnie uroczystości zlecenie na pewno zostanie zrealizowane?

NIE.

Istnieje szereg czynników, które mogą nam przeszkodzić w realizacji zlecenia. Należą do nich przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne. Filmowanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych może stwarzać realne zagrożenie również dla uczestników uroczystości.

Operator drona odpowiada za lot i to on ostatecznie podejmuje decyzję o wylocie. W przypadku lokalizacji, będących w strefach kontrolowanych pomimo uzyskanej wcześniej zgody od odpowiedniego organu zarządzającego daną strefą, może dojść do sytuacji, w której z niezależnych od nas przyczyn zgoda zostanie w ostatniej chwili cofnięta. W takim przypadku realizacja zlecenia w określonym wcześniej terminie także będzie niemożliwa.

5. Czy montują Państwo gotowy film czy otrzymujemy jedynie „surową” wersję? W zależności od wymagań Klienta możemy Państwu przekazać zarówno film w wersji nieobrobionej jak i przetworzony.

6. Jakiego sprzętu Państwo używają ?

Filmujemy za pomocą DJI Phantom 3 Professional, który wyposażony jest w kamerę Sony o rozdzielczości 4K Ultra HD.

7. Czy Państwa operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia?

TAK

Nasz operator przeszedł wymagane prawem szkolenie, zaliczył wszystkie niezbędne egzaminy.

Posiada Świadectwo Kwalifikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest uprawniony do wykonywania lotów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. czy jesteście Państwo płatnikiem VAT ?

TAK

Za wykonane prace wystawiamy fakturę VAT